Friday, February 23, 2007

Who's is innovative

A very interesting post by Willem van Valkenburg (in Dutch) on the way a teacher made use of a wiki and Google docs.

Check out Docent te modern : "Het komt niet vaak voor dat de studenten klagen dat docenten te geavanceerde tools voor ze gebruiken. (..) zeker omdat het om informatica-studenten gaat, die bezig zijn met hun master."

No comments: