Tuesday, January 31, 2006

Concept SURF-Meerjarenplan 2007/10 Doorpakken!

One more thing in Dutch, is that OK with you? The SURF Foundation has published her proposed plan for the coming years 2007 until 2010. SURF :: Concept SURF-Meerjarenplan 2007/10: "Het werkterrein van SURF is in de loop der jaren sterk verbreed. Dit komt ten dele door de nog steeds groeiende impact van ICT in het dagelijks leven. Maar het gevestigde en gegroeide vertrouwen van de samenwerkingspartners en de overheid in SURF als organisatie speelt eveneens een grote rol. Dit gegeven noopt niet tot een tevreden achteroverleunen, maar tot kritische beschouwing van de implicaties van die verbreding voor de komende planperiode."
SURF strongly recommends that we should think about service oriented architectures and really should work towards realising this vision. In the coming months the member institutions of Surf are invited to give feedback on the proposed plans. We will see what happens.
Update: strange thing is, not a word in these plans on social software or Web 2.0 or whatever. Therefore, I will put my review of the plan on my other weblog.

No comments: