Tuesday, March 14, 2006

Software wordt sociaal

For those Dutchies out there, who want a very readable and understandable introduction tot Web 2.0, I highly recommend the online Magazine B R I G H T. They have a feature on this subject, which was published way back (!?) in December 2005.
So, check B R I G H T :: 06 :: Web 2.0: Software wordt sociaal: "‘The network is the computer’, luidt een oude slogan van servermaker Sun. Wat toen een voorspelling was, lijkt inmiddels een feit. We zijn er nog niet, maar de revolutie is volop aan de gang. Webdiensten vervangen computersoftware, mensen organiseren en delen hun hele leven op vernieuwende sites en er hoeft straks geen programma meer aan te pas te komen. Behalve je browser dan."

No comments: